Diwrnod Ieithoedd Ewropeiadd 2023

Mae gan wefan swyddogol Diwrnod Ieithoedd Ewrop rai syniadau gwych gan gynnwys rhai adnoddau newydd ar gyfer 2023. Ewch i’w gwefan am ragor o fanylion. .

Syniadau ar gyfer eich ysgol

Eleni, bydd Diwrnod Ieithoedd Ewropeaidd ar y 26ain o Fedi yn hyrwyddo amrywiaeth ddiwylliannol a phwysigrwydd dysgu ieithoedd. Beth am ddathlu’r diwrnod gyda’ch dosbarthiadau er mwyn codi ymwybyddiaeth a phroffil ieithoedd ymhlith eich cymuned ysgol. 

Mae Llwybrau at Ieithoedd Cymru wedi paratoi adnoddau er mwyn dathlu Diwrnod Ieithoedd Ewropeaidd 2023. Mae’r pecyn adnoddau’n cynnwys: 

  • rhestr o syniadau o weithgareddau y gellir eu cynllunio er mwyn dathlu’r diwrnod 
  • gwasanaeth dosbarth/ysgol – ar gael yn Gymraeg a Saesneg 
  • cwis y gellir ei ddefnyddio gyda’ch dosbarthiadau neu fel gweithgaredd allgyrsiol i ddathlu’r diwrnod 
  • pecyn bwth ffoto er mwyn i chi gymryd lluniau o’ch dathliadau 

Os hoffech gopi o’r adnoddau yma, cwblhewch y ffurflen isod. Bydd yr adnoddau’n cael eu e-bostio atoch:

European Day of Languages 2023
A fyddech yn hapus i ni gysylltu â chi gyda gwybodaeth am ein digwyddiadau yn y dyfodol? / Would you be happy for us to contact you with information of our future events?

Hysbysiad Diogelu Data: Pan fyddwch yn cofrestru, cedwir eich data un unol â’n Hysbysiad Diogelu Data. Byddwn yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych un unol â rheoliadau diolgelu data

Rydym yn hoffi gweld sut yr ydych yn hyrwyddo ieithoedd yn eich ysgol – tagiwch ni ar Twitter (@RoutesCymru), Instagram (@routescymru) fel ein bod yn medru eich llongyfarch!