Dolenni defnyddiol

British Council Cymru: Tueddiadau Iaith 2020

Ers 2015, mae’r British Council Cymru wedi cynnal arolwg blynyddol am ieithoedd mewn ysgolion yng Nghymru, gan ofyn i athrawon rannu eu profiadau o addysgu ieithoedd modern.

https://wales.britishcouncil.org/tueddiadau-ieithoedd-cymru-2020-y-sgwrs

Estyn: Adroddiad Thematig Ieithoedd Tramor Modern (2016)

https://www.estyn.llyw.cymru/adroddiadau-thematig/ieithoedd-tramor-modern?_ga=2.170640864.1921466910.1605175919-2025731084.1599121996

Gorwel: Y Sefydliad Cymreig ar gyfer Syniadau Newydd

“Mind your language. A short report into Wales, Brexit and the Study of Modern Foreign Languages” (2018)

https://www.gorwel.wales/?p=3417