Mamiaith, Ail Iaith

Y Cystadleuaeth

Mae cystadleuaeth boblogaidd Mamiaith, Ail Iaith yn dod yn ôl i Gymru. Mae Llwybrau at Ieithoedd Cymru yn gwahodd cynigion gan ddisgyblion Blwyddyn 4 i Flwyddyn 13!

Mae Mamiaith, Ail Iaith yn gystadleuaeth farddoniaeth amlieithog sy’n dathlu amrywiaeth ieithyddol a diwylliannol drwy ysgrifennu creadigol, ac yn arddangos y nifer fawr o ieithoedd a siaredir ac a ddysgwyd gan bobl ifanc yn yr ysgol ac yn y cartref.

Rydym yn croesawu cynigion i’r gystadleuaeth gan ysgolion neu unrhyw grwpiau eraill (cymunedol, Addysg Gartref, Ysgrifennu, ac ati). Gall grwpiau gyflwyno hyd at 6 chynnig fesul categori (Mamiaith ac Ail Iaith).

  • Mamiaith: bydd yr ymgeiswyr yn dewis cerdd neu gân neu hwiangerdd a ddysgwyd iddynt neu sydd ar gof ganddynt, neu gallant gyflwyno darn gwreiddiol. Gall hynny fod mewn unrhyw iaith heblaw am Gymraeg neu Saesneg. Bydd sylwebaeth yn cyd-fynd â’r darn a gyflwynir, wedi’i ysgrifennu yn Gymraeg neu Saesneg a heb fod yn hwy na hanner tudalen A4. Gallai’r sylwebaeth gynnwys cyfieithiad ond bydd hefyd yn egluro’r ysbrydoliaeth y tu ôl i’r darn, pam ei fod yn bwysig, pam y cafodd ei ddewis. Caiff y cynnig ei feirniadu ar sail y sylwebaeth hon ac nid ar sail y gerdd neu gân.
  • Ail Iaith: bydd yr ymgeiswyr yn ysgrifennu cerdd, neu gân, mewn iaith nad yw’n iaith gyntaf iddynt ond yn iaith y maent yn ei dysgu ar hyn o bryd. Rydym yn derbyn cynigion yn Ffrangeg, Almaeneg, Sbaeneg, Eidaleg, Iseldireg, Portiwgaleg, Mandarin, Japaneeg, Arabeg, Pwyleg, Galiseg a Chatalaneg i’r categori hwn ar hyn o bryd. Os hoffech gyflwyno cerdd mewn iaith arall a addysgir, cysylltwch â ni; os gallwn ddod o hyd i rywun a all feirniadu cerdd yn yr iaith honno, byddwn yn ystyried ei chynnwys.

Sut i gymryd rhan

Mae Mamiaith, Ail Iaith yn gwahodd cynigion gan blant 8-18 oed (Blwyddyn 4 i Flwyddyn 13).

Bydd y sefydliadau hynny sy’n cael y mwyaf o gynnal Mamiaith, Ail Iaith yn ei weld fel mwy na dim ond cystadleuaeth. Rydym yn annog ysgolion a grwpiau eraill i ddathlu’r holl waith sy’n cael ei greu. Gallech greu blodeugerdd ysgol, neu arddangosfa, neu gynnal darlleniad barddoniaeth i arddangos gwaith eich disgyblion. Mae gwahodd teuluoedd i glywed barddoniaeth yn cael ei darllen yn ieithoedd eich ysgol, gan ddisgyblion, yn beth hynod o bwerus i’w wneud. Os byddwch yn gwneud unrhyw beth felly, rhowch wybod i ni ac anfon ffotograffau neu recordiadau, byddem wrth ein bodd yn eu rhannu!

  • Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cynigion yw dydd Sul 29 Mai 2022
  • Rhaid cyflwyno cynigion yn y ffurfiau isod
  • Rhaid i’r cynigion gael eu cyflwyno gan yr athro neu’r arweinydd grŵp. Ni fydd cynigion uniongyrchol gan ddisgyblion neu rieni yn cael eu hystyried. 
  • Gall cynigion fod yn gywaith. 
  • Caiff y cynigion eu beirniadu ar y cynnwys ysgrifenedig, er ein bod yn cael darnau sydd wedi’u cyflwyno’n hyfryd Caiff y cynigion eu beirniadu ar y cynnwys ysgrifenedig, er ein bod yn cael darnau sydd wedi’u cyflwyno’n hyfryd ac fe allem gynnwys y rheiny pan allwn wneud hynny, mewn blodeugerdd a/neu arddangosfa haf.

Gallwch rhannu gyda ni trwy drydar @RoutesCymru @McrPoetryLib @MCBFestival.