Taflenni Gyrfaoedd

Camwch Ymlaen gyda Ieithoedd: Taflenni Gyrfaoedd

Dyma adnodd cyffrous a fydd yn eich rhoi ar ben ffordd ar gyfer gyrfa lwyddiannus.  Mae pob un o’r taflenni gyrfaoedd isod yn edrych ar sut gall ieithoedd eich cynorthwyo yn y maes dan sylw gan roi cyngor ar wefannau defnyddiol er mwyn eich galluogi i wneud fwy o ymchwil. Defnyddiwch yr adnodd hwn er mwyn GWIREDDU EICH BREUDDWYD a chael eich swydd ddelfrydol trwy ddefnyddio eich sgiliau iaith!


Au PairBusnes ac AdwerthuY Gwasanaeth DiplomyddolRheoli TrychinebauPeirianneg
Ffilm a TheleduCyfieithu ar y PrydTg a ChyfrifiaduronNewyddiaduraethY Gyfraith
MarchnataY Cyfryngau Ac AdloniantMeddygaethHyfforddwr Gweithgareddau Awyr AgoredCynorthwydd Personol
PeilotChwaraeon ProffesiynolDysguTESOL
Teithio a Thwristiaeth – maes awyrTeithio a Thwristiaeth – long bleserTeithio a Thwristiaeth – gwesty